حذف اکانت کاربران غیر فعال

طبق از برنامه از قبل تعیین شده در سایت www.irangpsmap.com و www.iranmap.biz امروز و فردا نسبت به حذف اکانت کاربران غیر فعال اقدام می شود. طبق برآورد اولیه اکانت 14753 کاربر غیر فعال از سیستم پاک خواهد شد.

کاربران غیر فعال به کسانی اطلاق می شود که روند تایید ایمیل خود را طی نکرده اند یا طی یکسال گذشته به هیچ یک از سایت های عضو www.iranweb.biz وارد نشده اند. پس از این مرحله روند تایید شماره های موبایل با ارسال SMS حاوی کد امنیتی اجرا خواهد شد.

تغییرات فوق در راستای بهیود کیفیت و بالا بردن سرعت پشتیبانی در مجموعه سایت ها انجام می شود.