کارت ویزیت شخصی جدید من

This post is also available in: English

کارت ویزیت شخصی جدید من؛ تعداد معدودی چاپ کردم ( چاپ دیچیتال) ، چون از طراحی آن رضایت کافی ندارم.

Kaveh Jamali's Personal Business Card

This post is also available in: English

یک نظر

  1. شماره روی کارت ویزیت فوق دیگر به من تعلق ندارد، لطفا با شماره فوق تماس نگیرید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.