چگونه به برنامه جهانی غذا کمک کنیم؟

مرزهای جغرافیایی باعث نمی شوند مشکلات مردم دیگر نقاط دنیا، مشکل ما نباشد، گرسنگی یکی از آن مسایلی است که باید ریشه کن شود، هنوز میلیون ها نفر در جهان غذای کافی برای خوردن ندارند. یعنی از حداقل ها محرومند.
امروز سایت برنامه جهانی غذا را به فارسی را دیدم؛ خوشحالم که با کمک بانک سامان به راحتی می شود به این برنامه سازمان ملل کمک کرد. کمک شما ممکن است 10 هزار تومان باشد.

برای اطلاعات بیشتربه http://sml.yt/p

poster

به امید اینکه کسی در کره خاکی گرسنه نباشد.

[osm_map_v3 map_center=”-4.554,1.544″ zoom=”2″ width=”100%” height=”450″ post_markers=”1″]