پایه مکشی ویرب الیت ساخت کاوه !!!

برای دوربین Virb Elite جدید شرکت، دنبال پایه خودرویی بودم، متاسفانه پایه خودرویی اوریجینال در بازار نبود. یک پایه جی پی اس خودرویی کیفیت بالای چینی را با کمی تغییرات به بخش اصلی Mount اتصال دادم. امیدوارم در عمل هم خوب کار کند و لرزش زیاد نداشته باشد.

پایه ترکیبی ویرب الیت ساخت کاوه

پایه مکشی ویرب الیت ساخت کاوه !!!