هوای پاک تهران

image

بعد از چند روز هوای آلوده امروز هوای تهران خوب و پاک بود. تعداد روزهایی که هوای تهران در یک سال پاک است به شدت از روزهایی که هوا ناسالم و آلوده است کمتر است. بنظر من علاوه بر تصحیح ساختارهای حمل و نقل، باید اجازه ساخت و ساز در این شهر ندهند، چقدر از باغهای داخل و اطراف تهران در این سالها ناپدید شده است و تبدیل به برج و آپارتمان شده است؟