همایش مسخره

چهارمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی, اقتصاد و گردشگری
ساعت 10:31 است و شهریاری هنوز داره حرف میزنه
پول و وقتمون حروم شد.

یک دلقک بازی تمام که در پایان حتی گواهی حضور در همایش را هم ندادند.

پ.ن 19 تیر 1396: آقای سپید نام چند روز پیش مدعی شدند که برند مستر تیسترشان 500 میلیون دلار می ارزند، و من هنوز گواهی حضور در این همایش را از ایشان طلب دارم.