نیاز به تغییر

سال 1378 ایرانی یا 1999 میلادی بود که اولین صفحات وب رو طراحی کردم، این تفریح و یادگیری به زودی شد اصلی ترین مشغله زندگی ام. از سال 2000 این کار شد منبع درآمدم، و البته  در سال 2021 هم، همچنان اصلی ترین فعالیتم طراحی وب است. در این مدت تکنولوژی ها به سرعت باد عوض شدند، من هم همواره مانند هر کس دیگری که می خواهد در این زمینه ادامه فعالیت بدهد، مشغول یادگیری مداوم بوده ام.

مشکل این است که تا می روی با یک تکنولوژی کنار بیایی عمر آن تکنولوژی تمام می شود و باید بروی سراغ بعدی. چند وقت پیش با خودم فکر می کردم اگر در یک صنعت دیگر وارد شده بودم و معادل این مقدار وقت را برای یادگیری گذاشته بودم، اکنون یکی از بهترین ها در آن صنعت بودم.

تصمیم گرفتم حداکثر تا سال 2025 در این زمینه به فعالیت ادامه بدهم و به فیلد کاری دیگری مهاجرت کنم. اینکه فیلد بعدی فعالیتم چه باشد، هنوز تصمیمی نگرفته ام ولی حتما از IT دور خواهم شد.