نقشه جدید تهران برای جی پی اس

نقشه جدید تهران برای جی پی اس های گارمین هفته آینده منتشر می شود. این نقشه تکمیل شده نسخه قبلی بوده و اصلاحات هندسی معابر در آن به حداکثر رسیده است. برخی از نما ها را بدون ذکر نام ببینید:

نقشه تهران

نمایی دیگر

و این هم نمای دیگر

نمای دیگر

در روزهای آینده  نماهای دیگری را بر روی سایت قرار می دهم.

نقشه را از
www.mapshop.ir