نقشه ایران برای گارمین ویرایش سه ماهه نخست 2014

نقشه ایران برای گارمین ویرایش سه ماهه نخست 2014

نقشه ایران ویرایش 2014
نقشه ایران برای گارمین

نقشه جدید هم منتشر شد. دقیقا فقط دلم خواب می خواهد. دیشب تا 5:30 صبح شرکت بودم. امروز هم از 9 صبح مشغول بودم. تازه دریابید این فقط بخش انتشار نقشه است که با من است. زحمت تهیه رو یک تیم می کشن. در مورد خصوصیات این نقشه براتون بعد می نویسم.

شرکت هم به همه مشتریان فعال 6 ماه زمان آپدیت اضافه کرد

امید که با این نقشه سفرهای بهتری در عید امسال داشته باشید.