موفقیت دو نفر از دوستانم در جشنواره جوان خوارزمی

موفقیت دو نفر از دوستانم در جشنواره جوان خوارزمی

امید دارم که در بقیه مراحل زندگی شان هم موفق و پیروز باشند.

DSC00244_small

اینم عکسشون با من

DSC00245_small

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.