مشکل وردپرس Briefly unavailable for scheduled maintenance.

ممکن است پس از به روز رسانی وردپرس یا پلاگین های آن سایت شما غیر فعال شده و پیغام زیر را دریافت نمایید، این پیغام معمولا موقتی است ولی اگر بیش از اندازه طول کشید باید برای آن چاره ای اندیشید:

Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.

علت ایجاد این خطا ایجاد فایلی به نام

.maintenance

 در روت سایت وردپرسی شما می باشد، باید از طریق FTP یا از طریق FileManager کنترل پنل Cpanel خود به سایت متصل شوید(اگر با FileManager کار می کنید باید گزینه Show Hidden Files (dotfiles)   را روشن نمایید تا بتوانید این فایل را ببینید.

cpanel filemanager setting

فایل .maintenance  را پاک کنید و سایت را دوباره فرا بخوانید، مشکل برطرف شده است. تجربیات خود را برای استفاده دیگران کامنت بگذارید.