مردمی که برای خود ارزشی قائل نیستند

مدت بسیار زیادی است که مساله ای ذهنم را مشغول کرده است، متاسفانه در مسیر روزانه ام  چند فروشگاه لباس دست دوم خارجی (تاناکورا) وجود دارد. و هر روز با گذشتن از جلوی آنها دو مساله ناراحتم می کند.

تاناکورا

  • این لباس هر چقدر هم شسته شوند آلودگی های بسیار زیادی را انتقال می دهند.
  • خیلی از کسانی که از این مکان ها خرید می کنند آنقدر نیازمند نیستند که لباس دست دوم بخرند.

شاید بعضی ها بگویند مگر جنس دست دوم ایرادی دارد؟ خیر جنس دست دوم ایرادی ندارد ولی لباس دست دوم ایراد دارد. به بهانه ارزان بودن لباس ها یا شیک بودن آنها، آلودگی ها را به خود و خانواده خود انتقال ندهید. انواع قارچ ها، انگل های پوستی می تواند از طریق این لباس ها و کفش ها انتقال یابد.

متاسفانه این مساله مختص تهران نیست وهمه ایران را مانند آفتی گرفتار کرده است، به این گزارش از خبرگزاری مهر در اردبیل توجه کنید:
http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1767523

چیزی که دردناک است این است در نبود هیچ نظارتی، این مردم ما هستند که برای خود ارزشی قائل نیستند. مردمی که کهنه پوش دیگران شده اند!