شش شب گوش درد و مابقی ماجرا

earache

این ششمین شبی است که از گوش درد خوابم نمی برد!!!

در این مدت دو متخصص گوش و حلق و بینی مرا معاینه کرده اند همه دارو های تجویزی را مصرف کرده ام، همسر محترم هم هر آنچه در توان داشته گذاشته و به من رسیدگی کرده. از انواع ویتامین، مسکن و آب میوه و سوپ و ….

یک ذره این دردم بهتر نشده، فردا بروم پیش متخصص سوم که دوست پزشکم معرفی کرده، امیدوارم مشکل گوشم سریعتر رفع شود.

One comment

  1. یک کم برایم عجیب است که توضیحاتی که در مورد این مساله نوشته بودم در دسترس نیست!

Comments are closed.