راهنمای فارسی برای ساعت هوشمند سونتو تراورز

روز پنج شنبه در میانه یک جلسه فایل ترجمه شده راهنمای فارسی برایت ساعت هوشمند سونتو تراورس Suunto Traverse به دستم رسید، دیروز شنبه مشغول بازنگری فایل شدم،  در گام اول به علت مناسب نبودن گرافیک ها تمامی گرافیک های فایل را با نسخه با کیفیت عالی جایگزین کردم. در گام دوم تمامی متن را بازنگری کردم، ظاهرا مترجم تجربه کمی در کار کردن با ساعت های سونتو داشت و گاها عبارت مناسبی را انتخاب نکرده بود.

راهنمای فارسی ساعت هوشمند تراورس
آیکون های روی ساعت هوشمند سونتو تراورس

راهنماهای استفاده معمولا متن ساده ای دارند و متن ترجمه شده آنها باید روان باشد، به اصطلاح می گویند متن نهایی نباید بوی ترجمه بدهد. بعد از 7 ساعت وقت گذاشتن، گرچه راهنما کاملا قابل استفاده گردید، ولی هنوز  بتوان برای برخی عبارات آن واژه بهتری برگزید.

راهنمای ساعت هوشمند تراورس

امید که با انتشار این راهنمای فارسی، علاقمندان به ساعت های سونتو بخصوص خریدران این ساعت هوشمند مقاوم، بتوانند از ساعت خود لذت بهتری ببرند.

نهایتا فایل فشرده شده برای علاقمندان به ساعت های سونتو در سایت قرار گرفت برای تهیه این محصول به این آدرس مراجعه نمایید : https://sml.yt/ol