فکس اینترنتی

electronic Fax to Email

فکس اینترنتی!
اگرچه در قرن بیست و یکم هستیم ولی هنوز بسیاری از اسناد، فاکتور ها بصورت فکس مبادله می شوند. دیگر نیازی به خرید دستگاه فکس، اختصاص شماره به آن، افزودن کاغذ و … ندارید. در هر کجا که باشید، سرویس فکس اینترنتی با شماره اختصاصی در اختیار شما است. در عرض چند دقیقه عضو شوید و سرویس را قبل از پرداخت تست کامل نمایید. احتمالا شما هم مشتری این سرویس خواهید شد.

www.fax.ir

فکس اینترنتی

دیگر نیازی به دستگاه فکس، خط تلفن و نصب نرم افزار برای ارسال و دریافت فکس ندارید!
شماره فکس شما همیشه در دسترس و در وضعیت دریافت و آماده برای ارسال فکس می باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *