دو تغییر در سایت نقشه ایران

سایت نقشه ایران برای استفاده بهتر کاربران دو تغییر کرده است:

الف – منوهای بالای سایت بیشتر شده و امکان زیر منو نیز به آنها افزوده شده است.

 زیر منو

ب- به بخش جستجوی شهرها و روستاها امکان نقشه افزوده شده است. تصویر زیر نتیجه جستجوی کلمه قم را نشان می دهد:

 جستجوی قم در سایت نقشه ایران

سایت بزودی تغییرات دیگری را نیز شاهد خواهد بود. این تغییرات هم در راه اندازی سرویس های جدید و هم ظاهر سایت خواهد بود.

لطفا نظرات خود را در قسمت تماس با ما سایت بفرستید.