دوربینی که به پیچ گوشتی سپردمش

Fujifilm FinePix S5600

دوربین خوبی بود، سالها خدمت کرده و چند سالی هم بود  که خود را بازنشسته اعلام کرده بود، دیگر قدرت پیکسلش با دوربین های جدید قابل رقابت نبود، برای خودش کنج عافیتی یافته بود و خفته بود. روزی 4 عدد باتری سر حال پیدا کردم و او را از خواب گران بیدار کردم و دیدم چشمش کور شده است، همه چیز را سپید می دید، اول به فکر افتادم  تعمیرش کنم، یاد مثال آفتابه خرج لحیم کردن افتادم و پشیمان شدم. قرار بود عید به حیاتش پایان دهیم و کالبد شکافی اش کنیم. عید تمام شد و فرصتی پیش نیامد و تا دیروز او را به پیچ گوشتی سپردمش!

فوجی فاین پیکس اس 5600
فوجی فاین پیکس اس 5600

پیچ گوشتی و من برایش جانی باقی نگذاشتیم و او را به این حال انداختیم:

دوربینی که به پیچ گوشتی سپردمش
دوربینی که به پیچ گوشتی سپردمش

شرح کامل ماجرا را در این جا مشاهده نمایید:

http://sml.yt/5z