دنیایی که کر و کور است و کرونا

از نوجوانی ام تا به امروز همیشه به این فکر کرده ام که بشر مانند ویروسی کره زمین را تسخیر کرده و در حال نابود کردن آن است. در کتاب های جغرافی وقتی جمعیت کشورهای دنیا را می خواندم از جمعیت کشورهایی مثل چین و هند وحشت زده می شدم. آن موقع ها اگر اشتباه نکنم جمعیت هند 900 میلیون بود و جمعیت ایران حدود 50 میلیون نفر بود. اکنون در 45 سالگی ام جمعیت هند به یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون نفر و جمعیت ایران به هشتاد و چهار میلیون نفر رسیده است. برای منبع کلیک کنید.

در صد سال گذشته جمعیت کره زمین از کمتر از دو میلیارد نفر به 7 میلیارد و هشتصد میلیون نفر رسیده است! واقعیت این است که منابع کره زمین تغییری نکرده ولی بزرگترین مخرب کره زمین جمعیتش از سه برابر هم بیشتر شده است.

بشر خودخواهانه بجای زیستن در کنار دیگر موجودات و طبیعت، خود را مالک کره زمین دانسته و هر طور که خواسته با آن رفتار کرده است. در این صد سال، بشر به بسیار از جنگل ها، کوه ها، دریاها و حتی یخ ها آسیب جدی وارد کرده. شاید بتوان گفت که انسان ها به همه منابع این کره خاکی دستبرد زده، گونه های جانوری و گیاهی بسیاری را منقرض کرده و خاک و آب و هوا را آلوده کرده اند.

 بشر بجای زیستن در کنار دیگر موجودات و طبیعت، خود را مالک کره زمین دانسته و هر طور که خواسته با آن رفتار کرده است.

گویا هیچ کس اراده جدی برای توقف این روند خطرناک ندارد. سیاست مداران با سیاست های پوپولیستی و ملی گرایانه بجای فکر کردن به کره زمین، به غارت منابع طبیعی سرعت بخشیده و پا را روی پدال تخریب می فشرند. اکنون شاهد آن هستیم که در برخی کشورها سیاستمداران  جامعه را  برای رشد جمعیت را به شدت تشویق می کنند.  اما واقعیت  این است که سیاست افزایش جمعیت چه برای یک کشور باشد چه برای یک مسلک، یک قوم یا یک مذهب، سیاستی خودخواهانه بوده و مشکلات وحشتناکی را به وجود آورده است چراکه ظرفیت های کره زمین مدت هاست تکمیل شده است.

 باعث تاسف است که دنیا در مقابل اقلیتی که به مسائل زیست محیطی اهمیت می دهند و مخالف روند فعلی هستند، کر و کور بوده  و آنها را نادیده گرفته است و یا  حتی یدتر از آن، در برخی کشورها از جمله ایران این کنشگران را به بهانه های مختلف مورد پیگرد و آزار و اذیت قرار داده اند.

به خاطر مسئله کرونا چند ماهی بسیاری از کشورها در وضعیت قفل قرار گرفتند، پرواز ها کنسل شد، مسافرت ها به حداقل رسید و مردم برای محافظت خود در خانه های خود ماندند. در نتیجه آلودگی های زیست محیطی اندکی کمتر شد، گویا نقش نوع بشر در تخریب طبیعتی که به آن وابسته است، برای مدتی کمرنگ تر شد.

کمتر شدن رشد تخریب طبیعت پیامدها بسیار جالبی داشت، مثلا ترمیم سریع لایه اوزون، پیدا شدن گونه های جانوری که مدتها بود دانشمندان فکر می کردند منقرض شده اند و … آسمان شهر های آلوده به یکباره آبی شد، سر و صدای وحشتناک فرودگاه ها کمتر شد و صدای پرندگان در شهرهای بزرگ بیشتر شنیده شد. برخی حیوانان به جستجوی غذا به زیست گاه های اصلی شان در درون شهرها مراجعه کردند.

بخاطر کرونا، انسان های زیادی جانشان را از دست دادند، بسیاری دیگر درد و رنج بسیاری را متحمل شدند. اقتصاد کشورها دچار بحران و رکود شد و تا سالها اثرات این تغییرات دردناک در کل دنیا مشهود خواهد بود. اما کرونا درس بزرگی به ما داد که البته مطمئن هستم به محض بهتر شدن اوضاع، بسیاری آن را فراموش خواهند کرد:

کره زمین تنها به نوع بشر تعلق ندارد و مدارا کردن با آن، این کره رنجور را دوباره شاداب خواهد کرد.

باشد که یادمان بماند و این دنیای کر و کور این درس را که با تحمل رنج فراوان آموخت فراموش نکند.

One comment

  1. خوشحالم ابلهی مانند ترامپ که باعث چند برابر شدن مشکلات مردم آمریکا شد بالاخره از کاخ سفید خداحافظی خواهد کرد. و ناراحتم که ابلهانی که ایران را تسخیر کرده اند به قدرت چسبیده اند و فعلا چشم اندازی برای زمان تغییرات در ایران قابل مشاهده نیست

Comments are closed.