دامین های آماده فروش

من مالک ده ها دامین هستم، ولی مایلم برخی از آنها را به فروش برسانم
برای مشاهده دامین هایی که برای فروش آنها آمادگی دارم به لینک زیر مراجعه نمایید.
https://flippa.com/domain-catalogs/45022

برخی دامین های آماده فروش در لیست سایت فوق نیامده اند:

www.iranmap.asia  قیمت 150 دلار امریکا