خبر نمی خوانم

مدت ها است که دیگر خبر نمی خوانم، خبر گوش نمی دهم و کلا روی پروژه های مرتبط با سایت و نقشه ایران کار می کنم. حتی علاقه ای برای مراجعه به شبکه های اجتماعی ندارم. امید دارم که سال 93 خبرهای خوبی داشته باشد.

سال 92 سخت تر و جهت دار تر از سالهای قبل کار کرده ام و از این بابت خوشحالم.