جملات و اصطلاحات بدرد بخور به انگلیسی

اخیرا کلی صفحه اینستاگرامی پیدا کردم که جملات و اصطلاحات بدرد بخور به انگلیسی را منتشر می کنند. از آنجا که پیدا کردن مجدد یک چیزی که به آن نیاز داریم و یادمان نمی آید٬ در آنها تقریبا غیر ممکن است٬ تصمیم گرفتم که آنها در در جدولی قابل جستجو در اینجا جمع آوری و منتشر کنم.

جدول داخل این صفحه برای موبایل مناسب نیست٬ لطفا این صفحه را در کامپیوتر مشاهده نمایید.

سومین سالی است که در استرالیا زندگی می کنم و هر روز بیش از روز قبل احساس می کنم باید انگلیسی را به شیوه مردم اینجا صحبت کنم و نه آن طوری که درست یا غلط در قبل آموخته ام. تک تک این عبارات را به دوستان استرالیایی ام چک خواهم کرد و اگر این عبارات در استرالیا رایج هستند آنها را مشخص خواهم کرد.

در ضمن سایت دیکشنری تصویری رایگان هم در ۴ زبان به رایگان از این آدرس قابل دسترسی است
https://picturedictionary.com.au

جملات و اصطلاحات بدرد بخور به انگلیسی

In Persian - به فارسیIn English - به انگلیسیCountryPronunciation - تلفظFormal - رسمی
با اجازه شماBy your leaveˈbaɪ jə liːv
من من نکنDon't mumbledəʊnt ˈmʌmbl̩ No
دست از سرم بردارGet of my backAUˈget əv maɪ ˈbækNo
خدا به همراهتGod speed youUS
بی خیالHappy go luckyAUNo
هر جور راحتیHave it your wayhəv ˈɪt jə ˈweɪNo
من به شخصهI for oneUSNo
خونسردی ام رو حفظ می کنمI keep my headNo
لطف بزرگی در حقم کردیI owe you big timeAU
تازه دارم بهش عادت می‌کنمI'm still finding my feetNo
تعریف از خود نباشه
حمل بر خودستایی نباشه
If I say so myselfNo
خیلی راحته - خیلی آسونه it's a cinchˈɪts ə sɪntʃ
خیلی راحته - خیلی آسونهit's a piece of cake
بگذار رو راست باشمLet me be frankAUˈlet miː bi fræŋk
میشه رد شم؟May I get by?meɪ ˈaɪ ˈget baɪ
وضع مالی خراب استMoney is tight
خفه شوPut a sock in itAUNo
شیر فهمش کنSet him/her straightset ɪm / hə streɪtNo
برو کنارStep asidestep əˈsaɪd
دلتو بزن به دریاtake the plunge
به قول معروفTo coin a phrasetu kɔɪn ə freɪzNo
فازت چیه؟What's your deal?No
گل گفتیYou said itNo
منو فریب دادی You set me up
قلقش میاد دستتYou'll get the hang of itNo
خیلی وقت های می خواهیم یک عبارتی یا یک اصطلاحی را به انگلیسی بگوییم و نگران این هستیم که درست نباشد. در این جدول رو به رشد سعی می کنم این کار را برای شما و خودم راحت تر کنم

در ضمن یک سایت خوب هم هست که شده خوراک صفحه های اینستاگرامی برای ساختن پست جدید و می تونه خیلی بهمون برای یادگیری عبارات کمک کنه. اسم این سایت PlayPhrase.me است که می تونید یک عبارت را در فیلم ها جستجو کنید.