توهم از نوع ایرانی

 • سلام قیمت جی پی اس … چند؟
 • سلام ، قیمت ها همانی که در سایت هست.
 • قیمت ها بروز هستند؟
 • قیمت ها همیشه در www.mapshop.ir بروز هستند
 • تغییر قیمت ارز تاثیری روی قیمت ها نداشته؟ مگر دلار ارزان نشده است؟
 • اگر قیمت ارز پایین بیاید و ثابت بماند چند ماهی طول می کشد تا قیمت ها پایین بیاید.
 • چند ماه ؟؟؟؟!!!!
 • قربان محله شما روغن، برنج خارجی و … ارزان شده است؟
 • نه، مواد غذایی ارزان نشده است.
 • خب چرا؟ مگر قیمت ارز پایین نیامده
 • نمی دونم ، نمی خواهد ارزان بشود؟
 • بنده تحلیل گر بازار نیستم فقط می دانم تا واردات جدید با نرخ ارزان تر اتفاق نیافتد، قیمت ها پایین نخواهد آمد.

آنچه خواندید بخشی از مکالمه یک مشتری و یک فروشنده بود. واقعا این توهم از نوع ایرانی است که انتظار دارد با 2-3 درصد تغییر قیمت ارز در 1-2 روز قیمت ها تغییر کنند. همیشه بازار فروش تمایل به قیمت های پایین تر دارد چون قدرت خرید مردم بالاتر رفته و فروش افزایش یافته است.

امید که قیمت ارز پایین بیاید و ثابت بماند.