تغییر اساسی در shop.birding.tools

سایت  http://shop.biriding.tools که فروش کتاب های پرنده نگری به زبان فارسی را به عهده داشت بطور موقت به اینجا فوروارد گردید. در واقع با پیوستن سایت http://www.shikra.ir به مجموعه سایت قیمت، از این پس دوست داران کتاب های پرنده نگری از طریق سایت قیمت و شیکرا می توانندکتاب های مورد نظر خود را به بهترین قیمت تهیه کنند.

ممنون از تمام کسانی که در این مدت به این سایت اعتماد کردند و کتاب های مرتبط با پرنده نگری و طبیعت گردی خود را از آن تهیه کردند.

بزودی سایت انگلیسی تجهیزات پرنده نگری در آدرس birding.tools راه اندازی خواهد شد.

One comment

  1. سایت انگلیسی را راه اندازی نکردم چون عملا هیچ فایده ای برای آن نمی دیدم.

Comments are closed.