تعویض بند ساعت امبیت 2 و امبیت 3

بند ساعت امبیت 2 من پس از حدود یکسال کار کردن ترک برداشت و نهایتا امروز پاره شد، یک بند متناسب را از سایت www.SuuntoShop.ir  سفارش دادم،  متاسفانه در بسته آچار متناسب برای باز کردن بند وجود ندارد و شما به آچار 6 پر مخصوص نیاز دارید. با آچار مخصوص، پیچ ها به راحتی باز شد، بخش زیر بند کمی کثیف بود که آن را با آب شستم و با برس نرم تمیز کردم. حدود نیم ساعت هم صبر کردم که کاملا خشک شود.wp-1477467013852.jpg

طبق راهنما می توانستم مهره ها را هم تعویض کنم ولی نیازی به این کارندیدم. با یک سوزن درب تیوپ مخصوص پیچ ها را سوراخ کردم مایع درون آن آبی رنگ بود و خاصیت چسبناک نداشت.wp-1477467018783.jpg

سر پیچ ها را به مایع مخصوص درون تیوپ آغشته کردم و پیچ ها را روی بند جدید محکم بستم.wp-1477467022596.jpg

حال بند ساعتم نصب شده بود و ساعتم آماده ورزش و ماجراجویی مجدد.wp-1477467026718.jpg

راستش اولش دیدم درون بسته آچار نیست می خواستم آن را به ساعت سازی ببرم و بند را عوض کنم ولی با مشاهده راهنمای 6 مرحله که در عکس فوق زیز ساعت قرار دارد، ترجیح دادم خودم این کار را انجام دهم. تعویض بند ساعت امبیت 2 و امبیت 3 خیلی راحت است و تنها کمی وقت و حوصله می خواهد.