ترافیک آنلاین با نویتل موبایل

 

گزینه ترافیک آنلاین نویتل موبایل خود را روشن کنید، در صورت ارتباط گوشی شما با اینترنت، هم داده های ترافیکی شهر خود را با حرکت در شهر بروز می نمایید هم از اطلاعات ترافیکی موجود در شبکه اطلاع می یابید. image