به کسی که کمک نمی خواهد کمک نکنید

 

help-005

خیلی اوقات بخاطر تجربه یا تخصصی که دارید، متوجه می شوید  برخی از اطرافیان و یا دوستانتان کاری را به روش غلط انجام می دهند. در این مواقع چه می کنید؟

  • به این خاطر که نمی خواهید فرد مداخله گری باشید می گذارید کارها به همان روش پیش بروند؟
  • خیلی دوستانه توضیح می دهید که روش انجام کارشان غلط است، و بقیه  کار را به خودشان وا می گذارید؟
  • خیلی دوستانه توضیح می دهید که روش انجام کارشان غلط است  و در اجرای روش صحیح کمکشان می کنید؟
  • بلافاصله آستین بالا می زنید و از آنها می خواهید به روشی که شما می گویید عمل کنند؟

شاید پاسخ شما در موراد بالاتر نباشد. چون احتمالا پاسخ شما ارتباط زیادی با شخصیت شما، شخصیت شخص یا اشخاصی که روش غلط را پیشه کرده اند، میزان ارتباط شما و درجه اهمیت کل کار بستگی دارد.

اما بطور کلی باید به کسی کمک کرد که اگر از توانمندی و یا دانش شما مطلع می شود، از شما کمک بخواهد. برخی از مردم دوست دارند خودشان بدون کمک دیگران کارهایشان را پیش ببرند. برخی افراد هم دوست ندارند از شخص شما کمک بگیرند. شما در صورت بیان دیدگاه خود دیگر هیچ مسئولیتی ندارید مگر اینکه از شما کمک بخواهند.

اگر به کسی که کمک نمی خواهد کمک فکری یا کاری کنید، شاید نتایج کاری و رابطه ای خوبی برای شما نداشته باشد.

اما گر کسی از شما کمک خواست:

  1. لطفا کل آنچه به عنوان راه حل یا روش کار برایش مطرح کرده اید را دوباره برایش تکرار کنید ( حتی بصورت خلاصه)
  2. به او در مورد زمان، هزینه روش پیشنهادی توضیح بدهید
  3. اگر برای  اجرای روش پیشنهادی خود دستمزد می خواهید ( به تناسب وقتی که می گذارید) حتما طرف مقابل را مطلع سازید

بعد از روشن شدن موارد فوق و توافق بر سر جزئیات شروع به کار کنید.

حال احتمالا نتیجه کار خیلی بهتر خواهد بود. ممنون که فرد کمک کننده ای هستید.

اما به کسی که کمک نمی خواهد کمک نکنید