ببین روانی

از امروز یک آیتم داریم بنام

“ببین روانی”

حرفهایی است رک و پوست کننده که مخاطبش مشخص نیست. یا مخاطبش همون روانی است. اگه اون روانیه نیستید بهتون بر نخوره

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.