اوتما کومبوچا

اوتما کومبوچا

امروز یک سی دی فیلم خریدیم بنام ضد گلوله، روش نوشته بود ” بهترین کمدی سال” بماند که من و همسر وسط فیلم اشک از چشمانمان جاری شد ، نه به خاطر کمدی بودن فیلم، بلکه بخاطر یادآوری تلخی های جنگ.

otma1

قبل از شروع فیلم هم گلرنگ رسانه ( پخش فیلم) هر چقدر زورش رسیده بود تبلیغ گذاشته بود. یکی از این تبلیغ ها هم مربوط بود به نوشیدنی عجیب و قرمزی بنام اوتما کومبوچا !!! من و همسر هم زودی رو کامپیوتر آدرس URL این نوشیدنی عجیب رو زدیم www.OTMAKOMBOCHA.COM   و دیدیم خبری از سایت نیست !!! دوباره و سه باره هم چک کردیم خبری نبود. حالا این هم نوشیدنی ما از نوع خاص !!!

OTMAKOMBOCHA.COM

میل بفرمایید 

خلاصه این URL غلط را روی 400000 سی دی منتشر کردن. درستشو شما پیدا کنید(تبلیغ اینجا رایگان نیست). اگر هم این دومین رو خواستید پیشنهاد قیمتتون رو برام بفرستید ( به پیشنهاد های بدون قیمت جواب نمی دهم ).

تماس با من برای خرید اوتما کومبوچا