امان از روزی که گدا معتبر شود

امان از روزی که گدا معتبر شود

یادم نمی رود که Directi هندی برای مشتری های ایرانی چقدر خوشحال بود و هیچ وقت از یاد نخواهم برد که چگونه ایرانی ها را به شرکت دیگرش Resello در هلند کوچاند و تمامی هوستینگ ها و ایمیل ها را نابود کرد !

resello logo

فعلا از یک شرکت داخلی برای سایت های تحت لینوکس هوست گرفته ام اونم با قیمت بسیار خوب

تو این مدت که وبلاگم آف بود خیلی احساس بدی داشتم. حالا کمی بهترم 🙂