استفاده از ظرفیت های موجود

استفاده از ظرفیت های موجود در سایت مپ شاپ و ایجاد امکانات جدید

وب سایت مپ شاپ دارای این امکانات بود:
الف – وبلاگ
ب- سوال ها و جواب ها یا FAQ
ج- محصولات
د- تگ ها
ولی ارتباط منطقی بین این اجزا وجود نداشت
با تغییراتی که اخیرا بر روی سایت ایجاد گردید دسترسی به این اطلاعات بسیار آسان تر و کاربردی گردید.

new_mapshop
ارتباطات جدید سایت

برای مثال هنگامی که بازدید کننده اطلاعات یک محصول را مشاهده می کند؛ در همان زمان به سوالات مطروحه در مورد آن محصول، تگ ها (برچسب ها) و لاگ های مرتبط دسترسی داردـ

پیش بینی می شود با تغییرات ایجاد شده و تکمیل لینک ها در یک تا دو هفته آینده سایت شاهد افزایش بازدید کننده را شاهد باشدـ