نمونه کارهای طراحی وب

در مصاحبه های کاری معمولا در مورد تکنولوژی های صحبت شد که در سابقه کار من با شرکت هایی که درآنهاکار می کردم موجود نبود. ممکن است شانس کار کردن با همه آنچه می دانیم و می آموزیم در محیط کار فراهم نشود. من شخصا روی پروژه هایی کار کرده ام که باید آنها را در جایی لیست می کردم

لذا یک سایت کوچک با ویوجی اس ساختم و برایش یک ای پی آی با لاراول هم ساختم و اکنون این سایت در اختیار شماست.